Chuyên cung cấp các giống cây cà phê (TR4, TR9, TS1…) đạt chuẩn cho bà con nông dân đồng thời tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hiệu quả nhất.