Chuyên cung cấp các giống cây ca cao có năng suất hiệu quả kinh tế cao đồng thời tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho bà con.